Hizmetler

Çevresel Sorumluluk Sigortası

Avkn Sigorta, işletmelerin çevresel sorumluluklarına karşı korunması ve çevreye verilebilecek zararların finansal etkilerini hafifletmek amacıyla sunduğu Çevresel Sorumluluk Sigortası ile çevresel risklere karşı güvence sağlar. Bu sigorta, işletmenin çevresel sorumluluklarını yerine getirme sürecinde ortaya çıkabilecek maddi zararları karşılar ve işletmelerin çevresel etkilerini kontrol altında tutmalarına yardımcı olur. İşte Avkn Sigorta Çevresel Sorumluluk Sigortası'nın özellikleri ve avantajları:

1. Çevresel Kirlilik Teminatı: Çevresel Sorumluluk Sigortası, işletmenin faaliyetleri sonucu çevreye verilen kirliliğin neden olduğu maddi zararları kapsar. Sigorta, çevresel kirlilik durumlarında oluşan temizleme, onarım ve geri dönüşüm maliyetlerini finanse eder.

2. Hava ve Su Kirliliği Teminatı: Sigorta, işletmenin faaliyetleri sonucu atmosfere veya su kaynaklarına verilen kirliliğin neden olduğu zararları teminat altına alabilir. Bu, hava ve su kirliliği durumlarına karşı maddi koruma sağlar.

3. İşyeri Kaza ve Acil Durum Teminatı: Çevresel Sorumluluk Sigortası, işletmedeki bir kaza veya acil durum durumunda ortaya çıkabilecek çevresel zararları kapsayabilir. Bu, işyeri içinde meydana gelen kazalara veya acil durumlara karşı maddi güvence sağlar.

4. Hukuki Yardım ve Savunma Teminatı: Sigorta, işletmenin çevresel sorumluluklar nedeniyle hukuki süreçlerle karşılaşması durumunda hukuki yardım ve savunma teminatı sunabilir. Bu, işletmenin hukuki masraflarını karşılamak için finansal destek sağlar.

5. Üçüncü Şahıs Talepleri Teminatı: Çevresel Sorumluluk Sigortası, üçüncü şahısların işletme nedeniyle çevresel zararlara uğraması durumunda ortaya çıkabilecek tazminat taleplerini karşılayabilir.

6. Sürdürülebilirlik Danışmanlığı: Sigorta, çevresel sorumluluklarını artırmak isteyen işletmelere sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık hizmeti de sunabilir. Bu, işletmelerin çevresel etkilerini en aza indirmelerine ve sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Avkn Sigorta Çevresel Sorumluluk Sigortası, işletmelerin çevresel risklere karşı maddi güvence sağlayarak çevreye duyarlı ve sorumlu bir şekilde faaliyet göstermelerine destek olur. Çevresel etkileri kontrol altında tutarak işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırır.