Hizmetler

Seracılık Sigortası

Avkn Sigorta, seracılık faaliyetleriyle uğraşan çiftçilere yönelik olarak sunduğu Seracılık Sigortası ile seralarda meydana gelebilecek çeşitli risklere karşı koruma sağlar. Bu sigorta, seraların hasar görmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları finanse ederek çiftçilere güvence sağlar. İşte Avkn Sigorta Seracılık Sigortası'nın özellikleri ve avantajları:

1. Serada Meydana Gelen Hasarlar: Seracılık Sigortası, seralarda meydana gelebilecek çeşitli risklere karşı koruma sağlar. Doğal afetler, yangın, hırsızlık gibi olaylardan kaynaklanabilecek hasarları finanse eder.

2. Tarım Ürünleri Teminatı: Sigorta, seralarda yetiştirilen tarım ürünlerini kapsayabilir. Hasat dönemi boyunca meydana gelebilecek zararları finanse ederek çiftçilere maddi güvence sağlar.

3. Seraların Yeniden İnşası Teminatı: Seracılık Sigortası, seraların tamamen veya kısmen hasar görmesi durumunda yeniden inşası için gerekli olan maliyetleri karşılayabilir. Bu, çiftçilere seralarını tekrar kurma konusunda finansal destek sağlar.

4. Don Zararı Teminatı: Sigorta, seraların don olayları nedeniyle meydana gelebilecek zararları kapsayabilir. Bu, özellikle soğuk iklimlerde seracılık yapan çiftçiler için önemli bir teminat olabilir.

5. Profesyonel Danışmanlık Hizmeti: Seracılık Sigortası, çiftçilere seralarını koruma ve riskleri azaltma konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti de sunabilir. Bu, çiftçilerin en iyi tarım uygulamalarını benimsemelerine yardımcı olur.

6. Sigorta Süresi ve Prim Ödeme Koşulları: Poliçe, sigorta süresini, teminat koşullarını ve prim ödeme detaylarını belirtir. Çiftçiler, sigorta poliçesinde belirtilen süre ve koşullar içinde seracılık sigortasından yararlanabilirler.

Avkn Sigorta Seracılık Sigortası, çiftçilere seralarında meydana gelebilecek çeşitli risklere karşı maddi güvence sağlayarak tarım faaliyetlerini sürdürülebilir kılar. Bu sigorta, çiftçilerin tarım ürünlerini ve seralarını koruma altına alarak olası kayıpları minimize etmelerine yardımcı olur.