Hizmetler

Fındık Bahçeleri Sigortası

Avkn Sigorta, fındık üreticilerini olası risklere karşı korumak ve hasat kayıplarını finanse etmek amacıyla sunduğu Fındık Bahçeleri Sigortası ile fındık üreticilerine güvence sağlar. Bu sigorta, doğal afetler, hastalıklar veya diğer risk faktörleri nedeniyle meydana gelebilecek hasat kayıplarını karşılar ve fındık bahçesi sahiplerinin maddi güvenliğini sağlar. İşte Avkn Sigorta Fındık Bahçeleri Sigortası'nın özellikleri ve avantajları:

1. Doğal Afet Teminatı: Fındık Bahçeleri Sigortası, fındık bahçelerinin doğal afetler nedeniyle zarar görmesi durumunda ortaya çıkabilecek hasat kayıplarını kapsayabilir. Bu, fındık üreticilerini deprem, sel, fırtına gibi doğal afetlere karşı finansal olarak korur.

2. Hastalık ve Zararlı Organizmalar Teminatı: Sigorta, fındık bahçelerini etkileyebilecek hastalıklar ve zararlı organizmalar nedeniyle ortaya çıkabilecek hasat kayıplarını karşılayabilir. Bu, fındık üreticilerinin bu tür risklere karşı güvence altında olmasını sağlar.

3. Yangın Teminatı: Fındık Bahçeleri Sigortası, yangın nedeniyle meydana gelebilecek hasat kayıplarını da içerebilir. Yangın sonucu oluşan zararlar nedeniyle fındık üreticilerinin maddi kayıplarını finanse eder.

4. Sigorta Süresi ve Prim Ödeme Koşulları: Poliçe, fındık bahçeleri sigortasının başlangıç ve bitiş tarihlerini, prim ödeme koşullarını ve diğer önemli detayları belirtir. Bu, fındık üreticilerinin sigorta kapsamından ne zaman ve hangi koşullar altında yararlanabileceğini belirler.

5. Hasat Değer Kaybı Teminatı: Fındık Bahçeleri Sigortası, hasat dönemi boyunca fındık değerlerinde meydana gelebilecek kayıpları da içerebilir. Bu, fındık üreticilerinin hasat dönemindeki olası değer kayıplarını finanse eder.

6. Profesyonel Danışmanlık Hizmeti: Sigorta, fındık üreticilerine fındık bahçelerinin bakımı ve risk azaltma konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti de sunabilir. Bu, fındık bahçesi sahiplerinin en iyi tarım uygulamalarını benimseyerek riskleri minimize etmelerine yardımcı olur.

Avkn Sigorta Fındık Bahçeleri Sigortası, fındık üreticilerinin fındık bahçelerinde meydana gelebilecek olası risklere karşı maddi güvence sağlar. Bu sigorta, fındık üreticilerinin zorlu tarım koşullarında güvenli bir şekilde üretim yapmalarına yardımcı olur.